Внимание

 

Администраторите ще премахват знаци и ще блокират DMR – ID’та, които loop-ват мрежите .
Всяка свързаност към бридж  със сървърите на IPSC2-BULGARIA, IPSC2-BG-HOTSPOT, както и рефлектор XLX023,YCS284 C4FM следва да бъде обсъждано ПРЕДВАРИТЕЛНО от желаещите да експериментират с администраторите на гореуказаните сървъри С ЦЕЛ превенция от LOOP. Всеки потребител на HBLink , AllStar , DroidStar , Zello , free-производни трябва да бъде наясно , че това са паразитни платформи и никой не гарантира тяхната стабилност в мрежата в нито един момент от използването им . Единствено и само ПОТРЕБИТЕЛЯ носи отговорност за това . DMR+ България НЕ ПРЕПОРЪЧВА такъв тип на достъп до мрежата!!!!!

 

 
Comments for this post are closed.