Ретранслатори в мрежата на DMR+ Bulgaria

Схема на ретранслаторите

РТС Петрохан

РТС Здравец

Връх Папия

РТС Ореляк

LZ0DGD DMR

TX:438.450/RX430.850 Информация APRS

гр.Варна

LZ0VDR DMR

TX:438.725/RX:431.125Информация APRS

с.Сбор Пзд

LZ0RVA DMR

TX:438.9500/RX:431.350Информация APRS

РТС Копитото

РТС Русе

Гр.Шумен

LZ0DDK DMR

TX:439.575/RX:431.975 Информация APRS

РТС вр.Ботев

гр. Г.Оряховица

LZ0RGO DMR

TX:438.450/RX:430.850Информация APRS

Гр.Брезник

РТС Еделвайс

РТС Пъстрец

РТС Карандила

Гр.Хасково

LZ0SVV DMR

TX:438.375/RX:430.775Информация APRS

с.Владимирово

LZ0VLD DMR

TX:439.150/RX:431.550Информация APRS

D-Star ретранслатори към рефлектор XLX023 и DMR+

D-Star ретранслатори към рефлектор XLX023 свързани с аудио транскодинг към IPSC2 DMR+ мрежата.

РТС вр.Ботев

Гр.Бургас

Черни Връх

РТС Копитото

РТС Здравец

РТС Франгата

Шумен