Слот 1

TalkGroup    284     Национална група  (BGR)

TalkGroup  2849     Варна регион

Слот 2                       Регионални групи

TalkGroup   2842    София регион

TalkGroup  2843     Пловдив регион

TalkGroup  2844     Бургас регион

TalkGroup  2845     Пазарджик регион

TalkGroup  2847     Хасково  регион

TalkGroup  2848     Русе регион

TalkGroup  28413   гр.Шумен

TalkGroup  28420   гр.Брезник

TalkGroup  28421   гр.Горна Оряховица

TalkGroup  28430   вр.Пъстрец

TalkGroup  28430   вр.Ореляк

TalkGroup  28444  гр.Сливен

TalkGroup  2840   двупосочен линк  към  freeDMR България

Очаквайте допълнителни групи към BG C4FM Bulgaria(YCS284) SYSTEM FUSION II

За сега в момента от YCS284 (Fusion) са линкнати в стаи с номера ( DG-ID ) както следва:
FCS28484 DG-ID 84 линк към IPSC2-Bulgaria група 284 ( Национална ) ***************
FCS28444 DG-ID 44 линк към IPSC2-Bulgaria група 2844 ( регион Бургас )
FCS28447 DG-ID 47 линк към IPSC2-Bulgaria група 2847 ( регион Хасково )
FCS28445 DG-ID 45 линк към IPSC2-Bulgaria група 2845 ( регион Пазарджик )
FCS28471 DG-ID 71 линк към IPSC2-Bulgaria група 28413 ( регион Шумен )
FCS28482 DG-ID 82 линк към IPSC2-Bulgaria група 2842 ( регион София )
FCS28483 DG-ID 83 линк към IPSC2-Bulgaria група 2843 ( регион Пловдив )
FCS28489 DG-ID 89 линк към IPSC2-Bulgaria група 2849 ( регион Варна )
FCS28485 DG-ID 85 линк към IPSC2-Bulgaria група 28402 връх Ботев ( R2 )
FCS28486 DG-ID 86 линк към IPSC2-Bulgaria група 28401 Черни връх (R1) ,към този момент неработещ линк.
FCS28487 DG-ID 87 линк към IPSC2-Bulgaria група 2840 ( IPSC2-Bulgaria TG 2840 <–>FreeDmr-Bulgaria TG284 )

Експериментални групи  свързани с аналогови ретранслатори  за двупосочна комуникация с транскодиране на аналогово-цифрово аудио : Слот 2  

TalkGroup  28401  Линк към LZ0DOE-R1  , Витоша -Черни връх.

TalkGroup  28402  Линк към LZ0BOT-R2 , Стара планина -връх Ботев. 

TalkGroup  28407  Линк към LZ0ORL-R7 , Гоце Делчев -връх Ореляк.

Сервизни обаждания  :

TalkGroup  9990   (Групово обаждане на слот 2 ) = Ехотест

TalkGroup 400    (Групово обаждане  на слот 1 или слот 2)  = Прекъсва всички динамично свързани групи на на текущия слот.

За разговор с международни групи (слот 1), списък на групите натисни тук .

Когато активирате съответните групи е необходимо да са ви въведени в радиото  “ RX list “ за да е възможно да ги чувате !

За разговор с рефлектори  (слот 2)натисни  тук .