D-Star настройки за България

Преди да направите радио връзка с вашето D-Star радио, трябва да въведете вашият собствен знак.

За да направите QSO през репитер, в допълнение към честотата трябва да се записват и други настройки. Ето какви:

 

локална връзка чрез репитер

ТО: CQCQCQ  важи за локална връзка QSO

RPT1: LZ0DAB B    Име на репитера е LZ0DAB_B , където В е за 70см репитер. Важно е да знаете, че обшия брой на симболите в полето е 8. ХХХХХХХХ, където последната е А, В, С, D – означаващи съответно В=70 см. С=2 метра. В примера с изписването на LZ0DAB_B , чертичката не трябва да се изписва, но задължително трябва да има разстояние, така че буквата В да бъде 8-ма в полето.

RPT2: LZ0DAB G      име на репитера, G за връзка към други репитри и мрежи, като G трябва да е на 8-ма позиция!

МОЙ: LZ1TAM          твоят собствен знак. Възможни са 8 симбола

Пример 1: Искате да се свържете чрез мрежов рефлектор (например XLX023 В)

Първо се убедете, че никой не използва репитера в момента и не прави QSO. 

Изключете репитера от текущия рефлектор, като натиснете бутона # за 2 секунди . Ще чуете аудио потвърждение „не свързано“. 

Ако  нямате или не можете да използвате клавиша # , в настройките може да се въведе и команда в радиото. Това обаче е по-сложно от операцията с  клавиша #  . В радиото трябва да се използват следните настройки за нашия пример:

Изключете релето от токовия рефлектор

ТО: _______U
RPT1: LZ0DAB B
RPT2: LZ0DAB G
MY: LZ1TAM

Обяснениe
TO:  Първите 7 цифри трябва да са празни, а 8-ата цифра е буквата U за „прекъсване на свързаността – изключване“
RPT1:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата В за 70 см репитер (430-440 MHz)
RPT2:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата G за Gateway, така че G да бъде 8-мата позиция.
МОЙ:  моят собствен знак

С тези настройки натиснете бутона РТТ за 1-2 секунди. Впоследствие трябва да чуете аудио потвърждение „не свързано“.

Сега, моля, изберете следните настройки, за да се свържете към исканият от вас рефлектор XLX 023 В:

TO: DCS023ВL
RPT1: LZ0DAB B
RPT2: LZ0DAB G
MY: LZ1TAM

Обяснение
TO: Желаниятот вас рефлектор DCS023В, последван от буквата L за свързване. ВНИМАНИЕ! Независимо, че искате да се свържете към XLX рефлектор, то трябва да изпишете  DCS, a не XLX! DCS e портокол, чрез който свързвате репитера към рефлектора. Не е правописна грешка DCS.

RPT1:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата В за 70 см репитер (430-440 MHz)
RPT2:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата G за Gateway, така че G да бъде 8-мата позиция.
МОЙ:  моят собствен знак

С тези настройки натиснете бутона РТТ за 1-2 секунди. Впоследствие ще чуете аудио потвърждение „свързане DCS023В. Сега, вече сте се свързали към рефлектор XLX 023 B. Ако в този момент някой в рефлектора прави връзка, вие ще го чуете.

Задължително е да поставите радиостанцията си в обичайните настройки (в полето „ТО“ изберете „Use reflector“ :

TO: Use reflector
RPT1: LZ0DAB B
RPT2: LZ0DAB G
MY: LZ1TAM

Обяснение
ВАШЕ: Use reflector –  за нормална радиокомуникация чрез рефлектор

RPT1:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата В за 70 см репитер (430-440 MHz)
RPT2:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата G за Gateway, така че G да бъде 8-мата позиция.
МОЙ:  моят собствен знак

Свързване на два репитера

Ако искате да свържете D-Star репитер LZ0DAB (намиращ се в София) с репитер LZ0DAP (намиращ се в Пловдив), без да използвате рефлектор е необходимо да направите следните настройки в радиото:

ТО: LZ0DAPBL
RPT1: LZ0DAB B
RPT2: LZ0DAB G
MY: LZ1TAM

Обяснениe
TO: LZ0DAPBL е за избор на репитера в Пловдив  LZ0DAP и B за 70 см репитер и буквата L за свързване (link)

RPT1:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата В за 70 см репитер (430-440 MHz)
RPT2:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата G за Gateway, така че G да бъде 8-мата позиция.
МОЙ:  моят собствен знак

Моля, натиснете за кратко бутона за разговор на радиото и връзката ще бъде установена. Преди да се извика другата страна, моля, въведете отново UR полето с CQCQCQ, в противен случай командата за връзка ще се изпълни отново всеки път, когато натиснете клавиша PTT! Цялата връзка трябва да се управлява с тези настройки:

ТО: CQCQCQ
RPT1: LZ0DAB B
RPT2: LZ0DAB G
MY: LZ1TAM

Обяснениe
ВАШЕ: CQCQCQ за нормална радиокомуникация чрез репитри

RPT1:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата В за 70 см репитер (430-440 MHz)
RPT2:  Име на репитера, който ще управлявате, последван от интервал и буквата G за Gateway, така че G да бъде 8-мата позиция.
МОЙ:  моят собствен знак

 
Read more