Настройки на DMR Динамични, статични групи и Dstar репитри част от мрежата на 284!

 

Динамичните групи се активират на слот 1 за международни и междурегионални връзки!
Важно е всяка една група да бъде записана в RX листа на радиото, за да се приема !
За група 284112 не е нужна конфигурация, BM2841 рутира автоматично трафика към слот 1 и слот 2 на всички свързани (284XXX) репитри.
 

  

София
LZ0ATV - DMR Only
TX: 439.425 RX: 431.825 
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 \ 2842
TX Admit: Color code free
BM Info
Пловдив
LZ0ZAF
TX: 438.700 RX: 431.100 
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 \ 2843, TG6
TX Admit: Color code free
 BM Info
Пазарджик
LZ0RVA
TX: 438.950 RX: 431.350
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 \ 2845
TX Admit: Color code free
BM Info
Хасково
LZ0SVV
TX: 438.950 RX: 431.350 
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 2847
TX Admit: Color code free
BM Info
Черни Връх
LZ0DDF - DMR Only
TX: 439.475 RX: 431.875 
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 \ 2842
TX Admit: Color code free
BM Info 
Вр. Ботев
LZ0HAM mix MOD
TX: 439.500 RX: 431.900 
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 \ 284359, 284284.
TX Admit: Color code free
BM Info
в аналогов режим тон 79,7
Варна
LZ0VDR
TX: 438.725 RX: 431.125 
Color code: 1
TS1 \ 284, 2849 - TS2 \ Local
TX Admit: Color code free
BM Info
Бургас (Папия)
LZ0DAF - Multi MOD (DMR, DStar, YSF)
TX: 438.450 RX: 430.850 
Color code: 1
TS1 \ 284 - TS2 \ 2844
TX Admit: Color code free
BM Info

Симплексни канали

 
Simplex CH 1
Slot: 1/2
TX: 433.450000
RX: 433.450000
Color code: 1
TX Contact: TG 99 Simplex
TX Admit: Color code free
 
Simplex CH 2
Slot: 1/2
TX: 438.100000
RX: 438.100000
Color code: 1
TX Contact: TG 99 Simplex
TX Admit: Color code free