Настройки на DMR Динамични, статични групи!

 

Динамичните групи се активират на слот 1 за международни и междурегионални връзки!
Важно е всяка една група да бъде записана в RX листа на радиото, за да се приема !
За група 284112 не е нужна конфигурация, BM2841 рутира автоматично трафика към слот 1 и слот 2 на всички свързани (284XXX) репитри.
 

  

София
LZ0ATV - DMR Only
TX: 439.425 RX: 431.825 
Color code: 1
TS1 \ TG 284 - TS2 \ TG 2842
TX Admit: Color code free
BM Info
Черни Връх
LZ0DDF - DMR Only
TX: 439.475 RX: 431.875 
Color code: 1
TS1 \ TG 284 - TS2 \ TG 2842
TX Admit: Color code free
BM Info 
 
Пловдив
LZ0DLC
TX: 439.225 RX: 431.625 
Color code: 1
TS1 \ TG 284, 284359 - TS2 \ TG 2843
TX Admit: Color code free
BM Info
София
LZ0XLX 
TX: 438.625 RX: 431.025 
Color code: 1
TS1 \ TG Free - TS2 \ TG 6 (XLX359)
TX Admit: Color code free
BM Info
 
 
СИМПЛЕКСНИ КАНАЛИ       
 
 
Simplex CH 1
Slot: 1/2
TX: 433.450000
RX: 433.450000
Color code: 1
TX Contact: TG 9 Simplex
TX Admit: Color code free
 
Simplex CH 2
Slot: 1/2
TX: 438.100000
RX: 438.100000
Color code: 1
TX Contact: TG 9 Simplex
TX Admit: Color code free

 

 
 

 

София
LZ0DMR
TX: 439.100 RX: 431.500 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Пловдив
LZ0ZAF
TX: 438.700 RX: 431.100 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Вр. Ботев
LZ0HAM mix MOD
TX: 439.500 RX: 431.900 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Бургас (Папия)
LZ0DAF - Multi MOD (DMR, DStar, YSF)
TX: 438.450 RX: 430.850 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Брезник?
LZ0SDR
TX: 439.125 RX: 431.525
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Хасково
LZ0SVV
TX: 438.950 RX: 431.350 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Пазарджик
LZ0RVA
TX: 438.950 RX: 431.350
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
IPSC2-BULGARIA
Петрохан
LZ0DDA - Multi MOD (DMR, DStar, YSF)
TX: 438.450 RX: 430.850 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ
IPSC2-BULGARIA
Варна
LZ0VDR
TX: 438.725 RX: 431.125 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
 
IPSC2-BULGARIA
Бургас 
LZ0DAD - Multi MOD (DMR, DStar, YSF)
TX: 438.500 RX: 430.900
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ  СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА НА РЕПИТЪРА ИЛИ НА
 
IPSC2-BULGARIA