Настройки на DMR Динамични, статични групи и Dstar репитри част от мрежата на 284!

 

Динамичните групи се активират на слот 1 за международни и междурегионални връзки!
Важно е всяка една група да бъде записана в RX листа на радиото, за да се приема !
За група 284112 не е нужна конфигурация, BM2841 рутира автоматично трафика към слот 1 и слот 2 на всички свързани (284XXX) репитри.
 

Статични групи

LZ0ATV slot 1 
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 284284 - Dstar (XLX284)
 • TG 8 - DMR Pplus (4680)
 • TG 9 - Local
LZ0ATV slot 2 
 • TG 2842 - Sofia (Регионална група)
 • TG 9 - Local
 
LZ0ZAF slot 1
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 8 - DMR Plus (4680)
 • TG 9 - Local
LZ0ZAF slot 2 
 • TG 2843 - Plovdiv (Регионална група)
 • TG 9 - Local

 

LZ0RVA slot 1    
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 9 - Local
LZ0RVA slot 2  
 • TG 2845 - Пазарджик (Регионална група)
 • TG 9 - Local
LZ0DDF Dstar Mod XLX284 B
 
LZ0DAF slot 1
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 9 - Local
LZ0DAF slot 2 
 • TG 2844 - Burgas (Регионална група)
 • TG 9 - Local
LZ0DAF Dstar Mod XLX284 B
 
LZ0SVV slot 1
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 8 - DMR Plus (4680)
 • TG 9 - Local
LZ0SVV slot 2
 • TG 2847 - Haskovo (Регионална гупа)
 • TG 9 - Local
LZ0SVV Dstar Mod XLX284 B

  

!!! LZ0DDF - (RX 439.475 - TX 431.875) ВРЕМЕННО НЕ РАБОТИ !!!

 

LZ0DSR  Dstar Repeater
 XLX284 B
 
 
София
LZ0ATV 
TX: 431.825000
RX: 439.425000
Color code: 1
TX Contact: TG 2842 Sofia
TX Admit: Color code free
 
Пловдив
LZ0ZAF
TX: 431.100000
RX: 438.700000
Color code: 1
TX Contact: TG 2843 Plovdiv
TX Admit: Color code free
 
Пазарджик
LZ0RVA
TX: 431.350000
RX: 438.950000
Color code: 1
TX Contact: TG 2845 Pazardjik 
TX Admit: Color code free
 
Хасково
LZ0SVV
TX: 430.775000
RX: 438.375000
Color code: 1
TX Contact: TG 2847 Haskovo
TX Admit: Color code free
 
Бургас (Папия)
LZ0DAF
TX: 430.850000
RX: 438.450000
Color code: 1
TX Contact: TG 2844 Burgas
TX Admit: Color code free

 

Възможността за линк към рефлекторите не е отпаднала. Тя се извършва чрез Private call към 68ххх на слот 1, съответно за връзка с рефлектор 359 е необходимо да се направи private call към 68359. Private call към 64000 - излизане от стаята (рефлектора остава закачен, но трафика не се чува. При 15 мин неактивност следва автоматично връщане към рефлектор 284). Проверката на статуса става посредством private call към 65000
68359 - link XLX359; 68284 - link XLX284; 68001 - link XLX001; 68002 - link  XLX002 и т.н. 
64001 - стая A; 64002 - стая B; и т.н. (по подразбиране при свързване на рефлектора, репитъра влиза в стая указана от хост файла)
64000 - unlink room
65000 - status 

 

Dstar настройки

София
LZ0DSR
Type: DV Repeater
Name LZ0DSR
Sub Name: LZODSR Sofia
Call Sing: LZ0DSR B
Gateway (GW) Call Sign: LZ0DSR G
Use (FROM): YES
Frequency: 439.175

Dup: DUP-

Offset Frequency: 7.600
Position: Exact
Latitude: 42'34.01'N
Longitude: 23'17.29'E
UTC Offset: +2:00
София
LZ0DDF
Type: DV Repeater
Name LZ0DDF
Sub Name: LZ0DDF Sofia
Call Sing: LZ0DDF B
Gateway (GW) Call Sign: LZ0DDF G
Use (FROM): YES
Frequency: 439.475
Dup: DUP-
Offset Frequency: 7.600
Position: None
UTC Offset: +2:00

 

Симплексни канали

 
Simplex CH 1
Slot: 1/2
TX: 433.450000
RX: 433.450000
Color code: 1
TX Contact: TG 99 Simplex
TX Admit: Color code free
 
Simplex CH 2
Slot: 1/2
TX: 438.100000
RX: 438.100000
Color code: 1
TX Contact: TG 99 Simplex
TX Admit: Color code free