Новата версия на сървъра на BrandMeister Master 20180116-121244 дава възможност на главния сървър да установи взаимосвързаност с xlxd 2.2.1. За рефлекторните администратори една от главните предимства на xlxd 2.2.1 е способността да се справя както с D-Star, така и с DMR аудио потоци, със способността да се възползва от AMC прекодирането.

 

Когато се създаде взаимосвързаност между BrandMeister TalkGroup и xlxd 2.2.1, важно е да знаете, че xlxd ще извърши само D-Star ~~ DMR AMBE прекодиране при изпращане на D-Star аудио до BrandMeister master сървъра. Изходящото аудио от BrandMeister DMR към XLX сървъра, предназначено за трафик D-Star, не се преобразува от AMBE от XLX сървъра.

 

BM News