Всичко това се извършва с ID 262995 - така че не се изпращат съобщения до абоната, всичко се извършва чрез размяна 262995!

!Моля, не използвайте Private Call към този номер, NOT talkgroup!

За да изпратите съобщение до LZ1???, напишете "LZ1??? съобщението" (без "") и го изпратете на 262995. 

"ECHO" - За тест, ако настройката за TMS / SMS е правилна. Когато всичко е наред, ще получите отговор "Hi ******, SMS was received by the System".

"INBOX" или "IN" или "LIST" - Получавате общ преглед на съдържанието на входящата поща.

"DELETE" или "DEL" - Изтривате всички съобщения от входящата си поща.

"ALL" или "GET" - Изтегля всички съобщения от входящата си поща.

Съхраняването на командите като бързи текстове в радиото прави управлението по-удобно, също така се препоръчва да съхраните 262995 в контактите, както и Private Call, NOT Talk Group.