DMR мрежата е свързана с APRS мрежата в следствие на което може да се изпращат съобщения между двете мрежи. Тази опция е възможна посредством ID 284999. 

За използването на тези функция е необходимо в SelfCare да бъдат коректно настроени типът на радиото и APRS Callsign.

Изпращане  съобщение

DMR ⇒ APRS⇒DMR    !В ДВЕТЕ ПОСОКИ Е ЕДНАКЪВ ФОРМАТА!

<Oпознавателния знак на получателя с главни букви със съответния суфикс> <Текст на съобщението>

Пример: LZ1DGM-7 Hello! (при изпращане от DMR изпращате към ID 284999)

Изпращане на Бюлетин.

APRS⇒DMR

BLN<номера на бюлетина, 1 цифра><номера на DMR ID групата. 1-5 цифри> <съобщението>

Пример: BLN02842 Weather alert! !Бюлетина ще бъде получен само на Софийската група!

DMR ⇒ APRS 

BLN<номера на бюлетина, 1 цифра> <съобщението>

Пример: BLN0 Weather alert! Бюлетина ще бъде получен в мрежата на APRS.

Съобщенията от DMR мрежата трябва да се изпращат към 284999 както към PRIVATE ID!

Важно е да се знае, че настройките в SelfCare на BM трябва да отговарят точно за радиото. Това е типът радио и суфиксът. Ако имате друго устройство работещо в мрежата на APRS със същия суфикс може да има проблем с получаването на съобщения от APRS мрежата.