284999 APRS Gate - Препраща GPS/APRS данни към APRS.fi


 Retevis и TYT. 

Създавате контакт Private contact ID 284999

В меню GPS System!   

     - GPS Revert Chanel: "Curent CH"   

     - Default GPS Report interval(s): Избирате интервала от време. (Важно е да се бъде не по малко от 5 минути!) Може да направите няколко варианта посредством слайдовете (GPS 1; GPS 2; ..) от горе в менюто. Примерно един на "300s 5 минути" един на "600s 10 минути" и т.н. Ако не зададете време изпращането на данни ще става по време на рапорт при натискане на PTT бутона.   

     - Destination ID - Избирате създаденият контакт ID 284999

При конфигуриране на всеки един канал в раздела DIgital Data най-долу в падащото меню GPS System задавате съответния номер на конфигурация от главното GPS System меню.


  Motorola

Тези радиа се водят IP multisite и настройките за тях са малко по сложни, но и предоставят малко повече възможности. 

General Settings

     - GPS: ON (checked)

Network Settings

     - CAI Network 12

     - ARS Radio ID: 284999 (Българския Сървър) 

Pefered channel settings  (При настройките на всеки канал поотделно)

     - ARS: On System/Site Change

     - Enhanced GPS: Off

     - Compressed UDP Data Header: Standard DMR

     - GPS Revert: Selected

     - Data Call Confirmed: On

     - CSBK Data: Off

Тъй като GPS отнема много енергия, може да искате да изключите GPS, когато нямате нужда да работи. Това е най-лесно, ако програмирате бутон за включване и изключване на GPS.


 Hytera

Тези радиа се водят IP multisite и настройките за тях са малко по сложни, но и предоставят малко повече възможности. 

Conventional > General Setting > Accessories

 GPS: On

 GPS Data Compression: Unchecked

 GPS Trigger: (Тези настройки са индивидуални)

     - Power On: Checked

     - Power Off: Checked

     - Time: Checked

     - Distance: Checked

     - Report Interval Time: 5 minutes

     - Report Interval Distance: 2000 (Метри)

 Voice with GPS

     - Voice with GPS: Checked

     - PTT: Checked (Позволява GPS данните да бъдат изпращани по време на рапорт)

 Quick GPS

     - Quick GPS" unchecked.

 Conventional > General Setting > Network

     - Radio to Radio Network

     - Subnet: 10

     - Radio Services

     - RRS & GPS Radio ID: 284999 (Българския Сървър)

 Channel settings (При настройките на всеки канал на който желаете да бъдат изпращани GPS данни към APRS.fi)

     - GPS Revert Channel: Selected (позволява изпращането на автоматични GPS данни в текущият канал)


 ANYTONE - Очаквайте скоро!!!