Структура и описание на DMR мрежата в България

 

 

1.       Увод

Специфика на DMR комуникацията е възможността за водене на два разговора, по едно и също време, на два отделни времеви слота (фиг.1) в определени групи. За целите на радиолюбителството страната бива разделена на региони като за всеки регион отговаря определена група. По дефиниция групите биват статични и динамични. Статичните групи са постоянно активни и не се разкачат, за разлика от динамичните, които след активиране биват активни 10 минути в случай, че няма трафик. Таймера започва да тече след приключване на последния трафик. При изтичането му групата се разкача и тя няма да бъде чувана на този слот освен ако не бъде активирана отново.  Активирането става посредством изричното избиране на съответната група от потребителя. Всеки трафик през съответната група рестартира таймера. На Slot 1 всички групи са динамични с изключение на TG 6 XLX 284 и TG 284 които са статични. 

      

Фиг.1 Схематично изображение на разпределението на времевите слотове при DMR

 

 

2.       Разпределение на групи и слотове

Към настоящия момент има четири акивни ретранслатора като и четирите са свързани с Brandmeister мрежата, което дава възможност за комуникация между отделните региони. Регионите са съответно София, Пловдив и Бургас (Папия), а групите, които отговарят на съответните региони са:

-          София -  TG 2842

-          Пловдив – TG 2843

-          Бургас (Папия) – TG 2844

-          Хасково -  TG 2847

Важно е да се отбележи, че при активиране на регионална група отговарят всички репитри в региона, a при при активиране на националната група (TG 284 Bulgaria) отговарят всички репитри в страната.

Всяка една от групите в Brandmeister мрежата би мога да бъде закачена към ретранслаторите в Българската мрежа както и обратното – българските групи могат да бъдат активирани на репитрите в извън страната, членове на Brandmeister мрежата. Активните групи за България в момента са следните:

-          TG 6 XLX 284

-         TG 9 Local

-          TG 284 Bulgaria

-          TG 2841 Hotspot

-          TG 2842 Sofia

-          TG 2843 Plovdiv

-          TG 2844 Burgas

-          TG 2847 Haskovo

-          TG 284112 EMCOM

Правилата за изпозването на групите по различните слотове са както следва:

-          Slot 1 – Национален (в зависимост от района в който се намира потребителя -TG 284 Bulgaria, TG 2842 Sofia, TG 2843 Plovdiv, TG 2844 Burgas) и международен трафик (TG 91 World wide, TG 92 Europe и т.н.). Също така Slot 1 се използва и за TG 6 XLX 284 чрез която се прави връзка със съответния рефлектор от Dstar мрежата. Връзка с други рефлектори също е възможна като се извършва чрез Private call към 68ххх на слот 1 (пример: за връзка с рефлектор 359 е необходимо да се направи private call към 68359. Private call към 64000 - излизане от стаята (рефлектора остава закачен, но трафика не се чува. При 15 мин неактивност следва автоматично връщан към рефлектор 284). Проверката на статуса става посредством private call към 65000

-          Slot 2 – Регионален (потребителя - TG 2842 Sofia, TG 2843 Plovdiv, TG 2844 Burgas, TG 2847 Haskovo) и локален (TG 9 Local)

Пример:

Ако потребител от София иска да се чуе с потребител от Пловдив – потребителят от София преминава на Slot 1 и прави повикване на група TG 2843 Plovdiv. Потребителят от Пловидв ще има възможност да чуе и отговори на повикването на Slot 2.

-        TG 284112 EMCOM - Групата се използва само и единствено за спешен трафик, като тя задейства и двата слота на всички свързани с мрежата ретранслатори на територията на страната 

 

3.       Симплекс

За симплексни връзки се използва TG 99, Color Code 1. Поради невъзможността на някои радиа за директно въвеждане на канали са утвърдени две симплексни честоти – 433,450 Mhz и 438,100 Mhz.

 

4.       Хотспот

За нуждите на потребителите използващи хотспот е обособена група TG 2841 Hotspot която дава възможност да комуникират директно без това да минава през мрежата, като това спомага за намаляване на трафика. Всеки друг трафик в посочените в този документ групи бива рутиран през мрежата.

 

5.       APRS

За правилното фукнциониране на APRS в мрежата е необходимо в радиото да бъдат зададени следните параметри:

Subnet: 10

Control center ID: 284999