Последни новини

Най-четeното

Последно във форума

 

 

Структура и описание на DMR мрежата в България

 

 

1.       Увод

Специфика на DMR комуникацията е възможността за водене на два разговора, по едно и също време, на два отделни времеви слота (фиг.1) в определени групи. За целите на радиолюбителството страната бива разделена на региони като за всеки регион отговаря определена група. По дефиниция групите биват статични и динамични. Статичните групи са постоянно активни и не се разкачат, за разлика от динамичните, които след активиране биват активни 10 минути в случай, че няма трафик. Таймера започва да тече след приключване на последния трафик. При изтичането му групата се разкача и тя няма да бъде чувана на този слот освен ако не бъде активирана отново.  Активирането става посредством изричното избиране на съответната група от потребителя. Всеки трафик през съответната група рестартира таймера. На Slot 1 всички групи са динамични с изключение на TG 6 XLX 284 и TG 284 които са статични. 

      

Фиг.1 Схематично изображение на разпределението на времевите слотове при DMR

 

 

2.       Разпределение на групи и слотове

Към настоящия момент има четири акивни ретранслатора като и четирите са свързани с Brandmeister мрежата, което дава възможност за комуникация между отделните региони. Регионите са съответно София, Пловдив и Бургас (Папия), а групите, които отговарят на съответните региони са:

-          София -  TG 2842

-          Пловдив – TG 2843

-          Бургас (Папия) – TG 2844

-          Хасково -  TG 2847

Важно е да се отбележи, че при активиране на регионална група отговарят всички репитри в региона, a при при активиране на националната група (TG 284 Bulgaria) отговарят всички репитри в страната.

Всяка една от групите в Brandmeister мрежата би мога да бъде закачена към ретранслаторите в Българската мрежа както и обратното – българските групи могат да бъдат активирани на репитрите в извън страната, членове на Brandmeister мрежата. Активните групи за България в момента са следните:

-          TG 6 XLX 284

-         TG 9 Local

-          TG 284 Bulgaria

-          TG 2841 Hotspot

-          TG 2842 Sofia

-          TG 2843 Plovdiv

-          TG 2844 Burgas

-          TG 2847 Haskovo

-          TG 284112 EMCOM

Правилата за изпозването на групите по различните слотове са както следва:

-          Slot 1 – Национален (в зависимост от района в който се намира потребителя -TG 284 Bulgaria, TG 2842 Sofia, TG 2843 Plovdiv, TG 2844 Burgas) и международен трафик (TG 91 World wide, TG 92 Europe и т.н.). Също така Slot 1 се използва и за TG 6 XLX 284 чрез която се прави връзка със съответния рефлектор от Dstar мрежата. Връзка с други рефлектори също е възможна като се извършва чрез Private call към 68ххх на слот 1 (пример: за връзка с рефлектор 359 е необходимо да се направи private call към 68359. Private call към 64000 - излизане от стаята (рефлектора остава закачен, но трафика не се чува. При 15 мин неактивност следва автоматично връщан към рефлектор 284). Проверката на статуса става посредством private call към 65000

-          Slot 2 – Регионален (потребителя - TG 2842 Sofia, TG 2843 Plovdiv, TG 2844 Burgas, TG 2847 Haskovo) и локален (TG 9 Local)

Пример:

Ако потребител от София иска да се чуе с потребител от Пловдив – потребителят от София преминава на Slot 1 и прави повикване на група TG 2843 Plovdiv. Потребителят от Пловидв ще има възможност да чуе и отговори на повикването на Slot 2.

-        TG 284112 EMCOM - Групата се използва само и единствено за спешен трафик, като тя задейства и двата слота на всички свързани с мрежата ретранслатори на територията на страната 

 

3.       Симплекс

За симплексни връзки се използва TG 99, Color Code 1. Поради невъзможността на някои радиа за директно въвеждане на канали са утвърдени две симплексни честоти – 433,450 Mhz и 438,100 Mhz.

 

4.       Хотспот

За нуждите на потребителите използващи хотспот е обособена група TG 2841 Hotspot която дава възможност да комуникират директно без това да минава през мрежата, като това спомага за намаляване на трафика. Всеки друг трафик в посочените в този документ групи бива рутиран през мрежата.

 

5.       APRS

За правилното фукнциониране на APRS в мрежата е необходимо в радиото да бъдат зададени следните параметри:

Subnet: 10

Control center ID: 284999

София

LZ0ATV 

TX: 431.825000

RX: 439.425000

Color code: 1

TX Contact: TG 2842 Sofia

TX Admit: Color code free

 

LZ0DDF 

TX: 431.875000

RX: 439.475000

Color code: 1

TX Contact: TG 2842 Sofia

TX Admit: Color code free

 

Пловдив

LZ0ZAF

TX: 431.100000

RX: 438.700000

Color code: 1

TX Contact: TG 2843 Plovdiv 

TX Admit: Color code free

 

Бургас (Папия)

LZ0DAF

TX: 430.850000

RX: 438.450000

Color code: 1

TX Contact: TG 2844 Burgas

TX Admit: Color code free

 

 

Настройки на DMR Динамични, статични групи и Dstar репитри част от мрежата на 284!

 

Динамичните групи се активират на слот 1 за международни и междурегионални връзки!
Важно е всяка една група да бъде записана в RX листа на радиото, за да се приема !
За група 284112 не е нужна конфигурация, BM2841 рутира автоматично трафика към слот 1 и слот 2 на всички свързани (284XXX) репитри.
 

Статични групи

LZ0ATV slot 1 
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 284284 - Dstar (XLX284)
 • TG 8 - DMR Pplus (4680)
 • TG 9 - Local
LZ0ATV slot 2 
 • TG 2842 - Sofia (Регионална група)
 • TG 9 - Local
 
LZ0ZAF slot 1
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 8 - DMR Plus (4680)
 • TG 9 - Local
LZ0ZAF slot 2 
 • TG 2843 - Plovdiv (Регионална група)
 • TG 9 - Local

 

LZ0DDF slot 1     
ВРЕМЕННО НЕ РАБОТИ
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 9 - Local
LZ0DDF slot 2 

 

 • TG 2842 - Sofia (Регионална група)
 • TG 9 - Local
LZ0DDF Dstar Mod XLX284 B
 
LZ0DAF slot 1
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 9 - Local
LZ0DAF slot 2 
 • TG 2844 - Burgas (Регионална група)
 • TG 9 - Local
LZ0DAF Dstar Mod XLX284 B
 
LZ0SVV slot 1
 • TG 284 - Bulgaria (Национална група)
 • TG 6 - Dstar
 • TG 8 - DMR Plus (4680)
 • TG 9 - Local
LZ0SVV slot 2
 • TG 2847 - Haskovo (Регионална гупа)
 • TG 9 - Local
LZ0SVV Dstar Mod XLX284 B

  

LZ0DSR  Dstar Repeater
 XLX284 B
 
 
София
LZ0ATV 
TX: 431.825000
RX: 439.425000
Color code: 1
TX Contact: TG 2842 Sofia
TX Admit: Color code free
 
София
LZ0DDF 
TX: 431.875000
RX: 439.475000
Color code: 1
TX Contact: TG 2842 Sofia
TX Admit: Color code free
 
Пловдив
LZ0ZAF
TX: 431.100000
RX: 438.700000
Color code: 1
TX Contact: TG 2843 Plovdiv 
TX Admit: Color code free
 
Хасково
LZ0SVV
TX: 430.775000
RX: 438.375000
Color code: 1
TX Contact: TG 2847 Haskovo
TX Admit: Color code free
 
Бургас (Папия)
LZ0DAF
TX: 430.850000
RX: 438.450000
Color code: 1
TX Contact: TG 2844 Burgas
TX Admit: Color code free

 

Възможността за линк към рефлекторите не е отпаднала. Тя се извършва чрез Private call към 68ххх на слот 1, съответно за връзка с рефлектор 359 е необходимо да се направи private call към 68359. Private call към 64000 - излизане от стаята (рефлектора остава закачен, но трафика не се чува. При 15 мин неактивност следва автоматично връщане към рефлектор 284). Проверката на статуса става посредством private call към 65000
68359 - link XLX359; 68284 - link XLX284; 68001 - link XLX001; 68002 - link  XLX002 и т.н. 
64001 - стая A; 64002 - стая B; и т.н. (по подразбиране при свързване на рефлектора, репитъра влиза в стая указана от хост файла)
64000 - unlink room
65000 - status 

 

Dstar настройки

София
LZ0DSR
Type: DV Repeater
Name LZ0DSR
Sub Name: LZODSR Sofia
Call Sing: LZ0DSR B
Gateway (GW) Call Sign: LZ0DSR G
Use (FROM): YES
Frequency: 439.175

Dup: DUP-

Offset Frequency: 7.600
Position: Exact
Latitude: 42'34.01'N
Longitude: 23'17.29'E
UTC Offset: +2:00
София
LZ0DDF
Type: DV Repeater
Name LZ0DDF
Sub Name: LZ0DDF Sofia
Call Sing: LZ0DDF B
Gateway (GW) Call Sign: LZ0DDF G
Use (FROM): YES
Frequency: 439.475
Dup: DUP-
Offset Frequency: 7.600
Position: None
UTC Offset: +2:00

 

Симплексни канали

 
Simplex CH 1
Slot: 1/2
TX: 433.450000
RX: 433.450000
Color code: 1
TX Contact: TG 99 Simplex
TX Admit: Color code free
 
Simplex CH 2
Slot: 1/2
TX: 438.100000
RX: 438.100000
Color code: 1
TX Contact: TG 99 Simplex
TX Admit: Color code free